Subsidie op kunststof kozijnen

De subsidieregeling om uw woning te verduurzamen is aangepast. En wel in uw voordeel. U kunt namelijk veel flexibelere keuzes maken om aanspraak te maken op de subsidiepot en subsidie op kozijnen ontvangen. Lees hieronder meer over de Energiebespaarlening en subsidies. 

ISDE subsidie

U kunt ook subsidie aanvragen als u één isolatiemaatregel hebt genomen. Maar deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een inschatting.

Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar maar liefst 24 maanden om uw subsidieaanvraag te doen. Dit kan nadat u de maatregel hebt laten uitvoeren. Dit termijn geldt alleen voor maatregelen die u vanaf 1 januari 2022 hebt genomen. Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de zogenoemde binnenwerkse maat. Dit betekent dat u van binnenuit de totale oppervlakte van kozijn en glas bij elkaar optelt.

Subsidiebedragen bij vervangen glas

Isolerend glas   Subsidie bedrag per m2 één maatregel Subsidie bedrag per m2 twee maatregelen Minimaal vereiste m2  Maximaal m2 Maximale U-waarde

(W/m2K)

HR++ glas €23,- €53,- 8 45 1,2
Kozijnpanelen €23,- 1,2
Isolerende deuren €53,- 1,5
Triple-glas (incl. isolerend kozijn U, < 1,5) €65,50 €150,- 8 45 0,7
Kozijnpanelen €115,- 0,7
Isolerende deuren €150,- 1,0

Belangrijke kenmerken:

  • Het gaat om het isoleren van de bestaande thermische schil. Het uitbreiden hiervan komt niet in aanmerking voor deze subsidie
  • Bij het toepassen van een energiebesparende maatregel komt u pas in aanmerking voor subsidie als er ten minste één maatregel genomen wordt zoals binnen de ISDE omschreven staat. Dit kan dus één van de maatregelen zijn die buiten de isolerende categorie vallen
  • Er dient per maatregel voldaan te worden aan de minimale oppervlakte eis zoals hierboven weergegeven
  • Er dient per maatregel voldaan te worden aan de minimale isolatiegraad zoals hierboven weergegeven

Volle subsidiepot

U hoeft de ISDE-subsidie niet enkel in te zetten voor isolatie. U heeft daarnaast de mogelijkheid om energiekosten te drukken door uw energie duurzaam op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld met een zonneboiler of warmtepomp. Ook aansluiting op een warmtenet behoort tot de mogelijkheden. De ISDE-subsidiepot wordt jaarlijks gevuld. Om zo veel mogelijk mensen te motiveren om energie te besparen, is de subsidiepot zeker tot 2030 gevuld. Waar de verenigingen van eigenaars (VvE) voorheen onder de ISDE viel, is er een nieuwe regeling. Warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaan over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Tot slot hebben gemeenten of provincies vaak ook nog eigen subsidiepotjes.

Toegankelijker voor monumenten

De ISDE subsidieregeling is per 2024 toegankelijker geworden voor monumenten. Vanwege de monumentale waarde kunnen veel eigenaren van monumenten geen HR++ glas of gevelisolatie toepassen. Voor deze groep worden de minimale isolatiewaarden versoepeld en de subsidiebedragen aangepast. Ook hoeven monumenteigenaren maar 3 m2 glasisolatie aan te brengen, om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit in plaats van minimaal 8 m2. Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzet beglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.

Energiebespaarlening

U moet het te investeren bedrag wel zelf eerst voorschieten, omdat u anders niet in aanmerking komt voor subsidie. Heeft u dat niet voorhanden? Informeer dan naar de Energiebespaarlening. U leent tegen een aantrekkelijke rente, waardoor u met een beetje geluk uw lening iedere maand aflost met hetgeen u op de energierekening bespaart.

Laat u informeren

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij weten alles van isolatiewaardes van kunststof kozijnen en isolatieglas en kennen voorwaarden van zowel de landelijke als de lokale subsidieregelingen die er zijn.

Van der Vlugt - Energiebespaarlening en subsidie op kozijnen